Miłosne

Pokaż drugiej osobie jak ją kochasz, wyraź to w prosty sposób, krótkim tekstem lub ilustracją, a z pewnością sprawisz, że uśmiech pojawi się na twarzy wybranka/i.